ETİK GAYRİMENKUL DEĞERLEME | FAALİYETLERİMİZ


Ülkemizde yoğun nüfus hareketliliği yaşanmakta olup buna bağlı olarak da yerleşimler ve gayrimenkul değerleri değişiklikler göstermektedir. Toplumların hayatında gerek mal varlığı gerekse yatırım aracı olarak yer bulan gayrimenkullerin; hukuki ve teknik durumlarının, çevresel ve fiziki özelliklerinin, güncel piyasa şartlarının incelenerek değer tespitleri, var olan veya olabilecek sorunlara karşı çözümler geliştirmesi büyük önem arz etmektedir.

Değerleme Yaptığımız Varlıklar

 
  • Büro-Dükkan-Meskenler
  • Binalar
  • Arsa ve Araziler
  • İş ve Alışveriş Merkezleri
  • Oteller ve Turistik Tesisler
  • Akaryakıt İstasyonlar
  • Depo - Garaj - Otoparklar
  • Atölyeler - Fabrikalar
  • Hastaneler
Makine Pakları

Hangi İşlemlerde Değerleme Yapılıyor?

 
  • Bankaların gayrimenkul ipoteğine dayalı kredi ve teminat işlemlerinde,
  • Mal ve Miras paylaşımlarında,
  • Gayrimenkulün şirkete ayni sermaye olarak konulmasında, sermaye artırımlarında,
  • Şirketlerin mal varlıklarının değer tespitlerinde,
  • Şirketlerin tasfiyesinde,
  • Bayilik teminatlarında,
  • Özelleştirmelerde,
  • İcraen satışlarda,
  • İzale-i Şuyu davaları ve hükmen taksimlerde,
  • Alacak devirlerinde,
  • Proje geliştirmede,
  • Rayiç kira bedellerinin tepsinde,
  • Fizibilite çalışmalarında,
Uluslararası değerleme standartlarında değerleme yapılmakta ve rapor hazırlanmaktadır.