Gayrimenkul Değerleme | Çözüm - Destek | Arazi - Proje Geliştirme


 • Gayrimenkul Değerleme   devamı...
 • Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdir edilmesidir.
  Değerlemede amaç, bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belirli bir tarihteki değerinin ; araştırmalara, veri ve analizlere,  fiziksel , ekonomik, finansal, hukuki, idari, sosyal ve demografik değişkenlere  dayanarak yaklaşık olarak belirlenmesini sağlamaktır.
   
  Değerleme hizmeti yalnızca gayrimenkulün kendisiyle sınırlı kalmaz ve gayrimenkulun piyasa değerini etkileyen faktörlerin kapsamlı ve bilimsel bir çalışmayla incelenmesini de kapsar.
 • Çözüm ve Destek   devamı...
 •  
  Gayrimenkuller ile ilgili hukuki ve teknik ihtilaflarda çözümler ve öneriler geliştirilmesi,
  Planlama veya alım aşamasındaki gayrimenkullerin kök kayıt ve belgelerinin incelenmesi, ortaya çıkabilecek sorunların müşteri adına tespiti, çözüm öneriler getirilmesi,
  İmar, kamulaştırma, toplulaştırma ve kentsel dönüşüm projelerinde hukuki ve teknik destek sağlanması, önerilerde bulunulması,
  Yabancı sermayeli şirketler ile yabancı gerçek kişilerin taşınmaz alım-satımlarında hukuki ve teknik destek sağlanması,
  Kat mülkiyeti, kat irtifakı tesis ve değişiklik işlemlerinde danışmanlık, belgelerin hazırlanması ve yürütülmesi,
  Kredi ve teminata yönelik, tapu kayıtlarının takyidat incelemesi, kayıtlarının, imar durumlarının, harita ve plan örneklerinin çıkarılması.
 • Arazi ve Proje Geliştirme   devamı...
 • Boş arsa ve araziler ile diğer gayrimenkullerde en iyi kullanıma yönelik proje geliştirilmesi,
  Belirli bir proje için en uygun yerin tespitine yönelik analiz çalışmaları yapmak, önerilerde bulunmak.