ETİK GAYRİMENKUL DEĞERLEME | Almanya Taşınmaz Değerleme Tüzesi


  • Almanya Taşınmaz Değerleme Tüzesi   29.7.2013 10:21:07  
  • Almanya Taşınmaz Değerleme Tüzesi Gayrimenkul değerleme, bilgi ve emeğe dayalı, zor ve ilgililerin haklarını doğrudan etkileyen önemli bir iştir. Doğru, güvenilir ve süratli hizmet sunmayı ana ilke olarak benimseyen şirketimiz, sektörde kalıcı olmanın kaliteli hizmetten geçtiğinin bilincindedir. Bu nedenle gayrimenkul değerleme alanında hizmet üretenlerin ilgili kanun, mevzuat ve uygulamalara yönelik hukuki konular ile inşaat, harita, plan, proje, pafta vb. teknik bilgilerde yeterli bilgi birikimine sahip olmalarını son derece önemli bulan şirketimiz bu alanda yayın eksikliğini giderme çabalarına destek vermektedir. Bu bağlamda konut kooperatifçiliğine yönelik bir yayın yapan şirketimiz, daha önce bir çok önemli çalışmalara imza atmış Sn. Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK ’ün bilimsel çabalarının bir ürünü olan “Almanya Taşınmaz Değerleme Tüzesi” adlı kitabı yayınlamıştır. “Almanya Taşınmaz Değerleme Tüzesi” adlı kitap ile başka ülke modellerinin de incelenmesinin yararlı olacağına inanmaktayız. Dileğimiz bu gibi çalışmaların, ülkemiz için iş modellerinin geliştirilmesine ve standartların yükseltilmesine katkı sağlamasıdır. Yayınladığımız bu kaynağın, okuyan, araştıran, üreten, değer bilen ve değer katan tüm insanlara faydalı olmasını ümit ediyoruz. Saygılarımızla.